Drzewoznawstwo

Wykłady prowadzone są w ujęciu systematycznym, omówione są kolejno rośliny nagozalążkowe, następnie okrytozalążkowe, które kończą się na jednoliściennych (Liliopsida) i rodzinie Agavaceae. Omówienie dotyczy: charakterystyki morfologicznej, wymagań siedliskowych i zastosowania w architekturze krajobrazu.

Ćwiczenia prowadzone są w tym samym układzie systematycznym, obejmują naukę rozpoznawania roślin z wykorzystaniem materiałów zielnikowych, fragmentów żywych roślin i ćwiczeń terenowych.

Prowadzący

Dr hab. Jacek Borowski, mail: jacek_borowski@sggw.pl [osoba odpowiedzialna za przedmiot], Dr inż. Piotr Latocha, Dr inż. W. Wałęza

Wykłady - 30 godzin

Ćwiczenia – 60 godzin

Zaliczenie ćwiczeń – na podstawie kolokwiów cząstkowych

Zaliczenie wykładów – egzamin ustny

Informacje dodatkowe – polecane podręczniki: Seneta W., Dolatowski J. „Dendrologia” (Różne wydania), Bugała W. „Drzewa i krzewy dla terenów zieleni”. Seneta W., „Drzewa i liściaste” , Seneta W. „Drzewa i krzewy iglaste”

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunek Architektura Krajobrazu, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.