Department of Environment Protection

2002

rok 2002

 

książki

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2002: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW. Warszawa: 1-449

WAŁĘZA W. 2002: Żywopłoty. Wyd. PWRiL: 1-101

ŻARSKA B. 2002: Ochrona krajobrazu. Wydanie I. Wyd SGGW. Warszawa

 

artykuły

KARACZUN Z.M, KLISOWSKA A., ŚLESZYŃSKI J. 2001: Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego. Ekonomia 4: 162-186

LATOCHA P. 2002: Costs comparision- initial and maintance cost of lawns and ground cover plants. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 39-42

RABSZTYN J. 2002: Studium architektury wybranych gatunków krzewów. Rocznik Dendrologiczny 50: 5-42

SIKORSKI P. 2002: Structure and dynamic trends of plants communities in the Pogubie Małe lake system. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 147-157 [PDF]

TURKOWSKA J., BOROWISKI J. 2002: The natural conditioning and future consequences of the men` down hill rout location in the Kasprowy Wierch region Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 167-176

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2002: Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej [w:] Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. SGGW. Warszawa: 97-115

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., POMARKIEWICZ K., WAŁĘZA W. 2002: The aplication of the lime-trees as street-trees in city conditions on example Aleje Ujazdowskie in Warsaw. Ann. Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 23: 23-30