Katedra Ochrony Środowiska

Wrzesień 2016 Honorowy Zielony Laur dla dr hab. Jacka Borowskiego

 

Laureatem tegorocznego Honorowego Zielonego Laura Związku Szkółkarzy Polskich został dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW. Honorowy Zielony Laur został przyznany w uznaniu działań na rzecz poprawy stanu zieleni publicznej i instytucjonalnej oraz szczególne osiągnięcia w popularyzacji pnączy.

Honorowy Zielony Laur Związku Szkółkarzy Polskich został wręczony 1 września 2016 r. przez prezes Agencji Promocji Zieleni Agnieszkę Żukowską i prezesa Związku Szkółkarzy Polskich Wojciecha Wróblewskiego podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Scientific Conference “PROBLEMS OF LANDSCAPE PROTECTION AND MANAGEMENT IN XXI CENTURY"

 

The aim of the conference is to exchange experience, knowledge and ideas as regards landscape planning, protection and management in the face of current environmental challenges - in different countries, and try to find better solutions.

 

Main sessions

  • landscape planning and design to face environmental changes,
  • hazards, protection and tools of management,
  • education and practice

 

Organizers:

Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Department of Environmental Protection

Polish Ecological Club – Mazovian Branch (PKE)

Co-organizer:

Higher Institute of Educational Sciences  in Odivelas, Lisbon, Portugal

Venue: Warsaw University of Life Sciences-SGGW, building No 37, room 0/106

 

Deadline for conference registration – 17th March 2017

 

Programme of the International Scientific Conference

“PROBLEMS OF LANDSCAPE PROTECTION AND MANAGEMENT IN XXI CENTURY"

20-22 April 2017, WULS-SGGW, Warsaw, Poland

 

20 April 2017

9.00 Registration desk open

10.30-11.00 Welcome

11.00-11.40 Plenary Session

 

Keynote Speakers:

Prof. Simon Bell, University of Edinburgh, Estonian University of Life Sciences

Landscape character sensitivity and capacity as tools for accommodating infrastructure and other developments in the landscape

 

Prof. Paulo Farinha-Magues, University of Porto

Disturbed, restored and novel ecosystems - Concepts and practices challenging landscape planning, design and management in the XXI century.

 

11.40 – 11.55 – Tea/Coffee Break

 

11.55 – 12.45 Keynotes Speakres:

Dr hab. Zbigniew Karaczun, Associate Professor, SGGW, Warsaw University of Life Sciences

Environmental challenges in XXI century.

 

Dr hab. Barbara Żarska, Associate Professor, SGGW, Warsaw University of Life Sciences

Legal instruments for landscape protection and management in Poland in the

light of environmental challenges in XXI century.

 

12.45 – 14.00 Lunch time

14.00-15.45 Session 1

15.45 – 16.00 – Tea/Coffee Break

16.00 -18.00 Session 2

17.00 – 18.00 Poster Session

19.30 Conference dinner

 

21 April 2017

9.00 Registration desk open

10.00 – 11.45 Session 3

11.45-12.00 Tea/Coffee Break

12.00 – 13.30 Session 4

13.30-14.30 Lunch Time

14.30 – 17.00 Session 5

17.00 Free evening

 

22 April 2017

9.30 Excursion  (Kampinoski National Park)

Grudzień 2013 - Konferencja

Konferencja międzynarodowa: Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna

4 grudnia 2013 w godzinach 1000-1800 w Auli I Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  ul. Rakowiecka 30 odbyła się konferencja organizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska
i Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie .

Polska od lat nie może doczekać się polityki energetycznej, która zapewniłaby obywatelom bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. Powoduje to, że średni czas przerw w dostawach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 300 minut rocznie. W Niemczech jest to niemal 20 razy mniej.

Efektywnych i technicznych możliwości nie brakuje, a formy organizacyjne są proste, jak dowodzi ich rozwój u naszych niemieckich sąsiadów.

W Niemczech energetyka rozproszona w ramach tzw. „Energiewende" - programu transformacji energetycznej, odgrywa ważną rolę: już dziś jest w tym kraju ponad 2 000 000 gospodarstw domowych, które produkują energię z mikroinstalacji korzystających z lokalnych zasobów odnawialnych. Do 2050 roku aż 60% elektryczności w Niemczech produkowane ma być dzięki fotowoltaice, hydroelektrowniom i farmom wiatrowym.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń polskich i niemieckich dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej, do której zalicza się nie tylko wytwarzanie energii, ale także jej efektywne wykorzystywanie.

W Konferencji wzięli udział eksperci i praktycy z Niemiec i Polski, dysponujący doświadczeniem w tak innowacyjnych dziedzinach jak: tworzenie i działalność spółdzielni energetycznych, czy też sposoby funkcjonowania obywatelskiego operatora instalacji energetycznej. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane najnowsze technologie wspierające energetykę rozproszoną, a także omówione ramy prawne, administracyjne i organizacyjne, które umożliwiły dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Niemczech.

Maj 2012 - Prodziekan z Katedry

Dr hab. Piotr Latocha został wybrany na Prodziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ds. dydaktyki (dla kierunku architektura krajobrazu). Funkcję tę będzie pełnił od października 2012 roku.