Katedra Ochrony Środowiska

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Polecamy architektom krajobrazu, specjalistom do spraw gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, leśnikom, łąkarzom, zielarzom i wszystkim innym chcącym korzystać z bogatego dorobku naukowego fitosocjologów. Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych, w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa natomiast szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, na czym skupiają się zagadnienia w tej książce.

W książce opisano:

  • w jaki sposób roślinność jest opisywana i analizowana przez fitosocjologów,
  • znaczną część zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce, zwracając uwagę na ich cechy pozwalające na identyfikację, w tym zbiorowiska istotne dla Natura 2000, książka zawiera przeszło 100 rysunków i 100 zdjęć zbiorowisk roślinnych pozwalających ich łatwą identyfikację,
  • jakie zbiorowiska są szczególnie wrażliwe na wpływ człowieka i na tle najnowszych wyników badań wskazano w jaki sposób należy je "renaturyzować",
  • w części poświęconej wyłącznie praktycznym zastosowaniom fitosocjologii omówiono zagadnienia - jak mierzyć naturalność zbiorowisk roślinnych, jak na podstawie zbiorowisk ocenić cechy siedliska, ocenić typ siedliskowy lasu, wyznaczyć jednostki krajobrazu, wykonać dobór roślin zgodny z siedliskiem, oszacować jaka liczba użytkowników parku spowoduje nadmierne szkody w roślinności i inne.

 

Autorzy, prof. dr hab. Czesław Wysocki i dr inż. Piotr Sikorski, otrzymali Zespołową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę przyznano za osiągnięcia dydaktyczne - podręcznik akademicki: "Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu". Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałych zapraszamy do korzystania z lektury.