Katedra Ochrony Środowiska

Maj 2012 - Prodziekan z Katedry

Dr hab. Piotr Latocha został wybrany na Prodziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ds. dydaktyki (dla kierunku architektura krajobrazu). Funkcję tę będzie pełnił od października 2012 roku.