Katedra Ochrony Środowiska

Grudzień 2013 - Konferencja

Konferencja międzynarodowa: Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna

4 grudnia 2013 w godzinach 1000-1800 w Auli I Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  ul. Rakowiecka 30 odbyła się konferencja organizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska
i Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie .

Polska od lat nie może doczekać się polityki energetycznej, która zapewniłaby obywatelom bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej oraz ciepła. Powoduje to, że średni czas przerw w dostawach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 300 minut rocznie. W Niemczech jest to niemal 20 razy mniej.

Efektywnych i technicznych możliwości nie brakuje, a formy organizacyjne są proste, jak dowodzi ich rozwój u naszych niemieckich sąsiadów.

W Niemczech energetyka rozproszona w ramach tzw. „Energiewende" - programu transformacji energetycznej, odgrywa ważną rolę: już dziś jest w tym kraju ponad 2 000 000 gospodarstw domowych, które produkują energię z mikroinstalacji korzystających z lokalnych zasobów odnawialnych. Do 2050 roku aż 60% elektryczności w Niemczech produkowane ma być dzięki fotowoltaice, hydroelektrowniom i farmom wiatrowym.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń polskich i niemieckich dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej, do której zalicza się nie tylko wytwarzanie energii, ale także jej efektywne wykorzystywanie.

W Konferencji wzięli udział eksperci i praktycy z Niemiec i Polski, dysponujący doświadczeniem w tak innowacyjnych dziedzinach jak: tworzenie i działalność spółdzielni energetycznych, czy też sposoby funkcjonowania obywatelskiego operatora instalacji energetycznej. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane najnowsze technologie wspierające energetykę rozproszoną, a także omówione ramy prawne, administracyjne i organizacyjne, które umożliwiły dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej w Niemczech.