Katedra Ochrony Środowiska

Czerwiec 2013 - seminarium wyjazdowe KOŚ

Seminarium wyjazdowe Katedry Ochrony Środowiska w Wojnowie nt.:

Zagrożenia wartości przyrodniczych w dolinie rzeki Krutyni.