Katedra Ochrony Środowiska

Maj 2011 - dr inż. Piotr Latocha uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego

Dr inż. Piotr Latocha na podstawie jednogłośnej decyzji Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ogrodniczych. Dr Latocha przygotował monografię „Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej”.

Wybitnym osiągnięciem Piotra Latochy jest wyselekcjonowanie odmian aktinidii, które mogą być uprawiane w polskich warunkach klimatycznych.