Katedra Ochrony Środowiska

Listopad 2011 - współpraca z dzielnicą Ursynów

W dniu 14.11.2011r. Katedra Ochrony Środowiska zawarła porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursynów w zakresie doradztwa dotyczącego zagospodarowanie Parku im. Romana Kozłowskiego położonego w dzielnicy Ursynów. Specjaliści z Katedry Ochrony Środowiska doradzać będą pracownikom Dzielnicy Ursynów w zakresie doboru gatunkowego nasadzeń łąk kwietnych, rozmieszczenia tych nasadzeń, sposobu wykonywania prac ogrodniczych oraz wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla Parku im. Romana Kozłowskiego.

 

Sierpień 2011 - odznaczenie dla dr hab. Zbigniewa Karaczuna

Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 28.08.2012 r., został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Zbigniew Karaczun był w 1978 roku współzałożycielem i członkiem pierwszej redakcji opozycyjnego pisma „Uczeń Polski”. Współorganizował demonstracje patriotyczne w dniach 11 listopada 1978 i 1979 roku oraz 16 grudnia 1979 roku, za co został pobity przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach stanu wojennego był współpracownikiem podziemnego Wydawnictwa NOWA.

Czerwiec 2011 - prof. dr hab. Czesław Wysocki recenzentem pracy doktorskiej

W dniu 6.06.2011r. prof. dr hab. Czesław Wysocki był recenzentem pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Jasiulewicz pt. „Analiza założeń kompozycyjnych zespołu pałacowo-parkowego w Łężanach oraz kierunki przekształceń otaczającego krajobrazu rolniczego”. Praca ta broniona była na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Polecamy architektom krajobrazu, specjalistom do spraw gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, leśnikom, łąkarzom, zielarzom i wszystkim innym chcącym korzystać z bogatego dorobku naukowego fitosocjologów. Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych, w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa natomiast szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, na czym skupiają się zagadnienia w tej książce.

W książce opisano:

  • w jaki sposób roślinność jest opisywana i analizowana przez fitosocjologów,
  • znaczną część zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce, zwracając uwagę na ich cechy pozwalające na identyfikację, w tym zbiorowiska istotne dla Natura 2000, książka zawiera przeszło 100 rysunków i 100 zdjęć zbiorowisk roślinnych pozwalających ich łatwą identyfikację,
  • jakie zbiorowiska są szczególnie wrażliwe na wpływ człowieka i na tle najnowszych wyników badań wskazano w jaki sposób należy je "renaturyzować",
  • w części poświęconej wyłącznie praktycznym zastosowaniom fitosocjologii omówiono zagadnienia - jak mierzyć naturalność zbiorowisk roślinnych, jak na podstawie zbiorowisk ocenić cechy siedliska, ocenić typ siedliskowy lasu, wyznaczyć jednostki krajobrazu, wykonać dobór roślin zgodny z siedliskiem, oszacować jaka liczba użytkowników parku spowoduje nadmierne szkody w roślinności i inne.

 

Autorzy, prof. dr hab. Czesław Wysocki i dr inż. Piotr Sikorski, otrzymali Zespołową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę przyznano za osiągnięcia dydaktyczne - podręcznik akademicki: "Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu". Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałych zapraszamy do korzystania z lektury.