Katedra Ochrony Środowiska

Badania w KOŚ

Specjalizujemy się w tematyce:

  • ekologia miasta, między innymi funkcjonowanie szaty roślinnej na obszarach zurbanizowanych, system przyrodniczy miasta
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych i kulturowych
  • szata roślinna parków w ujęciu dendrologicznym i fitosocjologicznym
  • polityka ochrony środowiska i problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich
  • dendroflora o istotnym znaczeniu gospodarczym - minikiwi (Actinidia arguta)