Katedra Ochrony Środowiska

Problematyka badawcza

Specjalizujemy się w tematyce:

  • funkcjonowanie szaty roślinnej na obszarach zurbanizowanych
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych
  • szata roślinna parków w ujęciu dendrologicznym i fitosocjologicznym
  • problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich