Katedra Ochrony Środowiska

Obronione prace doktorskie

19 czerwca 2013

mgr Małgorzata Kosewska 

Zasady kształtowania zieleni miejskiej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku

 

30 października 2013

mgr Tatiana Swoczyna 

Wzrost i rozwój młodych drzew rosnących przy ulicach Warszawy

 

2 lipca 2014

mgr Małgorzata Morończyk 

Wzrost i regeneracja koron przesadzanych drzew jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)

 

23 września 2015

mgr Anna Hadam .

Wpływ zasolenia na skuteczność hydrożelu w warunkach deficytu wody na przykładzie trawników przyulicznych

 

Obronione prace habilitacyjne

24 czerwca 2009

dr Jacek Borowski

Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy

 

4 czerwca 2009

dr Zbigniew Karaczun

Skuteczność ochrony środowiska w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych

 

8 czerwca 2011

dr Piotr Latocha

Morfologia oraz wartość użytkowa owoców aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej Actinidia arguta (Siebold et Zuch.) Planch. ex Miq. A. arguta x A. purpurea Rehd.

 

25 czerwca 2014

dr Piotr Sikorski 

Wpływ naturyzacji parku miejskiego na różnorodność florystyczną runa i trawników parkowych