Katedra Ochrony Środowiska

Obronione prace doktorskie

19 czerwca 2013

mgr Małgorzata Kosewska 

Zasady kształtowania zieleni miejskiej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku

 

30 października 2013

mgr Tatiana Swoczyna 

Wzrost i rozwój młodych drzew rosnących przy ulicach Warszawy

 

2 lipca 2014

mgr Małgorzata Morończyk 

Wzrost i regeneracja koron przesadzanych drzew jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)

 

23 września 2015

mgr Anna Hadam .

Wpływ zasolenia na skuteczność hydrożelu w warunkach deficytu wody na przykładzie trawników przyulicznych