Katedra Ochrony Środowiska

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Ilustracja kontaktu

dr Waldemar Mikuła
stanowisko: starszy wykładowca
prowadzone przedmioty: rolnictwo ekologiczne, prawo ochrony środowiska, monitoring i bioindykacja, rolnictwo i ogrodnictwo miejskie, tropikalne lasy deszczowe
zainteresowania badawcze: bioindykacja, zanieczyszczenia ogrodów działkowych
pokój: 0/84 budynek 37
telefon: 22 59 320 66