Katedra Ochrony Środowiska

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW Kierownik Katedry 59 320 68

Sekretariat Katedry

mgr inż. Dorota Królewska pracownik naukowo-techniczny (22) 59 320 61

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr inż. Jolanta Stawicka starszy wykladowca (22) 593 20 67
dr hab. inż. Jacek Borowski, prof. SGGW profesor nadzwyczajny SGGW (22) 59 320 71
dr inż. Beata Fornal-Pieniak adiunkt (22) 59 320 66
dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW profesor nadzwyczajny SGGW (22) 59 320 64
dr hab. inż. Piotr Latocha adiunkt (22) 59 320 62
dr Waldemar Mikuła starszy wykładowca (22) 59 320 66
dr inż. Grażyna Obidoska adiunkt (22) 59 320 70
dr inż. Joanna Rabsztyn adiunkt (urlop)
dr hab. inż. Piotr Sikorski adiunkt (22) 59 320 65
dr inż. Włodzimierz Wałęza starszy wykładowca (22) 59 320 72
dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz adiunkt (22) 59 320 63
dr inż. Tatiana Swoczyna asystent (22) 59 320 62

Doktoranci

mgr inż. Maciej Żołnierczuk (22) 59 320 65
mgr inż. Agnieszka Stasiak (22) 59 320 65

Pracownicy naukowo-techniczni

inż. Grażyna Skalmierska pracownik naukowo-techniczny (22) 59 320 59

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Czesław Wysocki (22) 59 320 60
prof. dr hab. Henryk Zimny (22) 59 320 69
dr hab. Wiesław Nowakowski, prof. SGGW (22) 59 320 69
dr inż. Leonard Indeka (22) 59 320 67