Katedra Ochrony Środowiska

Doktoranci

Ilustracja kontaktu

mgr inż. Maciej Żołnierczuk
stanowisko: doktorant
prowadzone przedmioty: fitosocjologia
zainteresowania badawcze: ochrona krajobrazu
pokój: 0/86 budynek 37
telefon: 22 59 320 65