Katedra Ochrony Środowiska

Doktoranci

mgr inż. Agnieszka Stasiak
stanowisko: doktorant
zainteresowania badawcze:
email: 
pokój: 0/83 budynek 37
telefon: 22 59 320 65