Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz publikacji opublikowanych w 2012 r.

 

Ksiażki

1.BOROWSKI J. 2012. Zasady pielęgnacji drzew [Basis off trees tending]. In: Tyszko-Chmielowiec P. (ed.), Aleje – skarbnice przyrody praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców [Avenues – treasury of nature, practical manual for preserving them and their inhabitants]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012 :123-130.

2.BOROWSKI J. 2012. Drzewo - jego struktura i funkcje [Tree - its structure and function]. In: Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś K. (eds), Aleje - podręcznik użytkownika [Avenues - Manual for user]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012: 17- 24.

3.BOROWSKI J. 2012. Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew [Basis of proper trees tending]. In: Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś K. (eds), Aleje - podręcznik użytkownika [Avenues - Manual for user]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2012: 31-45.

4.BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M. 2011. Dobory i zastosowanie roślin pnących w wybranych miejscach miasta [Suitable climbers and their application in different places in city]. In: Drozdek M.E. (ed.), Rośliny do zadań specjalnych [Plants for special tasks]. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów – Kalsk, 2011: 151-166

5.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Przyrodnicze i estetyczne walory terenów zieleni miasta Tarnowa [Natural and aesthetic values of green areas in Tarnow]. S60, Tarnów, 2012: 36 pp.

6.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A. 2012. Niskoemisyjne dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki [Low carbon dilemmas. How to reduce greenhouse gas emissions and what it means for the Polish economy]. PKE, Warsaw, 2012: 13 pp.

7.KARACZUN Z.M. 2012. Polska 2050 - na węglowych rozstajach [Poland 2050 - in the carbon crossroads]. Instytut Badań Systemowych i Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warsaw, 2012: 20 pp.

8.SIKORSKI P., SZWED W., WYSOCKI C. 2012. Lasy i zarośla - definicje, cechy diagnostyczne, funkcje [Forests and scrubs - definitions, diagnostic features, functions]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 1-4 

9.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Historia badań roślinności leśnej i zaroślowej - pionierzy fitosocjologii w Polsce [The history of forest and scrub vegetation research - phytosociology pioneers in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012:  5-20.

10.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Ogólny podział fitosocjologiczny lasów i zarośli w Polsce [The overview of forest and scrub syntaxonomy in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 87-104.

11.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W. 2012. Klucz do oznaczania roślinności leśnej i zaroślowej [Field guide to forest and scrub vegetation]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012:. 105-135.

12.MATUSZKIEWICZ W., SIKORSKI P., SZWED W., DANIELEWICZ W., KICIŃSKI P., WIERZBA M. 2012. Przegląd zespołów leśnych i zaroślowych występujących w Polsce [Survey on forest and scrub associations in Poland]. In: Matuszkiewicz W., Szwed W., Sikorski P., Wierzba M. (eds), Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla [Plant communities of Poland. Illustrated handbook. Forests and scrubs]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 2012: 136-497. 

13.ŻARSKA B. 2011. Ochrona krajobrazu [Landscape protection]. Issue 4 changed. Warsaw Life Science University Press, Warsaw, 2011: 267 pp.

 

Artykuły

1.BOROWSKI J. 2012. Dobór drzew, krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich [Selection of trees, shrubs and climbers for extremely hard city conditions]. Mat. Konf. „Miasto w zieleni - wyższa jakość życia [City in green – higher quality of life]”. Warsaw, March 01-02, 2012:  4-12.

2.BOROWSKI J. 2012. Cięcie drzew przydrożnych i przyulicznych - przyczyny, technika [Pruning of street and roadside  trees – reasons an techniques]. Mat. Konf. „Zielone miasto przestrzeń i komunikacja [Green city - space and transportation]”. Warsaw, Aug., 23-24, 2012: 75-86.

3.BOROWSKI J. 2012. Dobory drzew krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich [Selection of trees, shrubs and climbers for extremely hard city conditions]. Mat. Konf. "Uprawa drzew w mieście - dobre praktyki [Cultivation of trees in city – good practices]". Łódź (Poland), Dec., 12, 2012: 11-20.

4.BOROWSKI J. 2012 Cięcie drzew przydrożnych i przyulicznych [Pruning of street and roadside  trees]. Mat. Konf. "Uprawa drzew w mieście - dobre praktyki [Cultivation of trees in city – good practices]". Łódź (Poland), Dec., 12, 2012: 21-28.

5.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Walory krajobrazowe doliny rzeki Białej w Tarnowie i wskazania do jej kształtowana dla potrzeb turystyki  [Landscape values of Biala River  Valley in Tarnow and directions for tourism]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus,  11(4): 39-48.

6.FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI K. 2012. Diversity of spontaneous flora on unused industrial buildings in Warsaw, Poland.  Ekologia (Bratislava), 31(4): 379-389.

7.KARACZUN Z.M. 2012. Euro 2012 vs. Sustainable Development. Problems of Sustainable Development, 7 (1): 61-75.

8.KARACZUN Z.M. 2012. Polska polityka klimatyczna. Próba analizy [Polish climate policy. The analysis].  Studia BAS, 1(29): 85-108.

9.LATOCHA P. 2012. Some morphological and biological features of ‘Bingo’ – new hardy kiwifruit cultivar from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 60: 61-67.

10.LATOCHA P., WOŁOSIAK R., WOROBIEJ E., KRUPA T. 2012. Clonal differences in antioxidant activity and bioactive constituents of hardy kiwifruit (Actinidia arguta) and its year-to-year variability. Journal of the Science of Food and Agriculture,   DOI: 10.1002/jsfa.5909 published online 11.09.2012

11.SALA-REJCZAK K., CHODORSKA M., NOWAK P., PADUCH-CICHAL E., SZYNDEL M.S., LATOCHA P. 2012. Occurrence of garlic and actinidia viruses in Poland. Journal of Agricultural Sciences, Acta Agraria Debreceniensis, 50: 101-104.

12.WALL BARBARA, FORNAL-PIENIAK B. 2012. Projekt ogrodu przydomowego w stylu wiejskim na Podlasiu [Project of backyard garden in country style in Podlasie region]. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 11(3): 47-56.

 

Abstracts

1.FORNAL-PIENIAK B. 2012. Diversity of flora in historical parks on example of Sokolow Podlaski Region in Poland. Mat. Konf. „Recent results from woody plants research and application”. Mlyňany, Slovakia, Sept., 18-19, 2012. (bez numeracji stron)

2.FORNAL-PIENIAK B., MARCIN OLLIK, CHYLIŃSKI K. 2012.  Przekształcenia zbiorowisk leśnych wzdłuż szlaków turystycznych w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym [Disturbances of forest communities along path tracts in Ciezkowice-Roznow Landscape Park]. Mat. Konf. „Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale [Recreation in landscape with high potential]”. Biała Podlaska, Sept., 13-15, 2012.(bez numeracji stron)

3.FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI K., WYSOCKI CZ. 2012. Potencjał turystyczny Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego []. Mat. Konf. „Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale [Recreation in landscape with high potential]”. Biała Podlaska, Sept., 13-15, 2012.(bez numeracji stron)

4.LATOCHA P., SKALMIERSKA G. 2012. Morfologia i potencjał owoconośny aktinidii ostrolistnej i mieszańcowej [Morphology and fruiting potential of Actinidia arguta and its hybrids]. Mat. Konf. „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 43.

5.OBIDOSKA G., LICHMIRA K. 2012. Ocena toksyczności wód Wisły w wybranych punktach pomiarowych w Warszawie [Toxicity assessment of Vistula river waters in selected check points in Warsaw]. Mat. Konf. „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny toksyczności środowiska i substancji chemicznych [Practical application of bioindication systems for toxicity assessment of environmental samples and chemical substances]”. Konstantynów Łódzki, April, 19-20, 2012: 63. 

6.SIKORSKI P., SIKORSKA D. 2012. Czy wielkość i wiek parków miejskich przekłada się na ich wysoką różnorodność florystyczną? [Does the age and size of urban parks correspond with their floristical richness?]. Mat. Konf. „Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 51.

7.SIKORSKI P., BOROWSKI J., ŻOŁNIERCZUK M. 2012. Rodzime alternatywy dla roślin gatunków obcych do obsadzeń przydrożnych poza obszarem zabudowanym [Native alternatives for alien plant species for application in roadside margins beyond built-up areas]. Mat. Konf. ”Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie [Good practices in the application of alien plant species in gardening]”. Warsaw, Sept., 07, 2012. (bez numeracji stron)

8.SIKORSKI P., SIKORSKA D., WIERZBA  M. 2012. Land use management and location of rare plant species in suburban landscape (Poland). Mat. Konf.  „Evolution of Balkan biodiversity”. Zagreb (Croatia), July,  28-29, 2012: 68.

9.SWOCZYNA T., BOROWSKI J., WAŁĘZA W. 2012. Przyrosty  platana  klonolistnego  (Platanus ×hispanica  ‘Acerifolia’)  wobec  zasolenia  przyulicznego [Shoot increment of london plane (Platanus×hispanica ‘Acerifolia’) in relation to road-side salinity]. Mat. Konf. “Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii [Trees and shrubs in landscape and material culture of Western Pomerania and Brandenburg]”. Szczecin (Poland), Sept., 06-08, 2012: 52-53.

10.WOŹNIAK E., NASIŁOWSKA S., JAROCIŃSKA A., IGRAS J., STOLARSKA M., BERNOUSSI A.S., KARACZUN Z. 2012.  Delimitation of Areas under real pressure from Agriculture activities due to nitrate pollution in Poland. Mat. Konf. „European Geosciences Union General Assembly”. Vienna (Austria), April, 22-27, 2012: 11731.

 

Reviews and other publications

1.FORNAL-PIENIAK  B. 2012. Zasady ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich w programach rolnośrodowiskowych (PROW 2007-2013) [Rules of landscape protection on agroculture areas (PROW 2007-2013 )]. Ekonatura, 4: 12.

2.FORNAL-PIENIAK B. 2012.  Arboretum Mlynany – największy ogród dendrologiczny w Europie Środkowej [Mlynany Arboretum - the biggest deontological garden in Middle Europe]. Ekonatura, 8(105): 21-22.

3.LATOCHA P. 2012. Kwitnąca elita [Flowering elite]. Działkowiec, 2: 13-15.

4.LATOCHA P. 2012. Groźna uroda wawrzynka [Daphne dangerous beauty]. Ogrody, 2: 30-33.

5.LATOCHA P. 2012. Poznajemy i wybieramy [We learn and choose]. Działkowiec, 3 nr specjalny: Iglaki [Special issue: Coniferous]: 18-23.

6.LATOCHA P. 2012. Wszechstronne pnącza [Comprehensive climber]. Działkowiec, 4: 4-8.

7.LATOCHA P 2012. Niesamowity judaszowiec [Amazing redbud]. Ogrody, 3: 80-83.

8.LATOCHA P. 2012. Różaneczniki [Rhododendrons]. Działkowiec, 5: 13-15.

9.LATOCHA P. 2012. Jaśminowe fascynacje [Jasmine fascination]. Działkowiec, 6: 10-11.

10.LATOCHA P. 2012. Krzewy liściaste, Krzewy iglaste [Decidous and coniferous shrubs]. Działkowiec, 4 nr specjalny: Skalne ogródki [Special issue: Rock gardens]: 31-33.

11.LATOCHA P. 2012. Pięciorniki [Shrubbies]. Działkowiec, 11: 16-17.    

12.LATOCHA P. 2012. Barwy iglaków [Colours of coniferous]. Działkowiec, 12: 10-12.