Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2013 r.

Książki

1.BUKOWSKI M., GĄSKA J. JACKL F., KARACZUN Z.M., KASSENBERG A., PANKOWIEC A, SZPOR A., ŚPIONEK A., 2013. 2050.pl the journey to the low-emission future. Bukowski M. (ed.), WISE and ISD, Warszawa, 2013: 220pp. 

2.KARACZUN Z.M. 2013. Poland 2050 at a carbon crossroads. ECF, Brussels, 2013: 20pp.

3.KARACZUN Z. M. 2013. Klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu [Climate for innovation, innovation for the climate]. INE i ISB, Warszawa, 2013: 36pp. 

 

4.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A., SZPOR A., ŚPIONEK A. 2013. Klimat dla polityki klimatycznej [Climate for climate policy]. In: Bukowski M. (ed.), 2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości [2050.pl the journey to the low-emission future]. INE i ISB, Warszawa, 2013: 187-214.

5.SIKORSKI P. 2013. Wpływ naturyzacji parku miejskiego na różnorodność florystyczną runa i trawników parkowych [The effect of urban park naturisation on floral diversity of the undergrowth and park lawns]. Wieś Jutra, Warszawa, 2013: 108pp.

6.WIERZBA M., JASTRZĘBSKI P., SIKORSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza [Melchior Wańkowicz kayak route. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 8-97.

7.WIERZBA M., SIKORSKI P., JASTRZĘBSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Michała Kajki [Michał Kajka kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 98-149.

 

Articles and reports

1.BOROWSKI J. 2013.Rola dendrologa w rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych [Role of dendrologist in the re-evaluation of historical garden]. Mat. Konf. „ Wiosenna wystawa Szkółkarska Mazowiecka Zieleń [Nursery Spring Exhibition Mazowian Greenery]”. Jasieniec, Feb., 28- 1 March, 2013: 7-9.

2.FORNAL-PIENIAK B. BIHUNOVA M. 2013. Natural and cultural evaluation of Lubawa commune for recreation. Enviro Nitra, 2013: 127-133.

3.FORNAL-PIENIAK B. BIHUNOVA M. 2013. Landscape values of tourism development in protected areas (Poland). Enviro Nitra, 2013: 134-141.

4.FORNAL-PIENIAK B., KUSZLIS-MIELNICZUK K. 2013. Trendy w projektowaniu parków miejskich w krajach europejskich [Styles of public parks designing in European countries]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 2(4): 29-42.

5.FORNAL-PIENIAK B. , OLLIK M. 2013. Diversity of flora in the undergrowth of park afforestations, rural plantings and oak-hornbeam forests. Folia Forestalia Polonica, 55(3): 132–136. 

6.FORNAL-PIENIAK B., OLLIK M., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Zróżnicowanie

flory wzdłuż wybranych szlaków turystycznych  w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym [Diversity of flora along foot paths in Ciężkowicki-Rożnowski Landscape Park]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 2(4): 43-52.

7.FORNAL-PIENIAK B. WYSOCKI CZ. 2012. Waloryzacja turystyczna Ciezkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego [Tourism evaluation o Ciezkowicki-Roznowski Landscape Park]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34: 287-292.

8.LATOCHA P., KRUPA T., JANKOWSKI P., RADZANOWSKA J. 2014. Changes in postharvest physicochemical and sensory characteristics of hardy kiwifruit (Actinidia arguta and its hybrid) after cold storage under normal versus controlled atmosphere. Postharvest Biology and Technology, 88: 21-33. 

9.SIKORSKI P., ŻOŁNIERCZUK M., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2013. Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki [Impacts of tourism on valuable non-forest habitats in Natura 2000 site Ostoja Wigierska]. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22: 413-425.

 

10.SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., BOROWSKI J., KUCHCIK M., SIKORSKI P., MAZURKIEWICZ A., STAŃCZYK T. 2014. How much green is needed for a vital neighborhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy, 38: 330-345.

 

Abstracts

1.FORNAL – PIENIAK B., BIHUNOVA M. 2013. Landscape values of tourism development in protected areas (Poland). Mat. Konf. “Enviro Nitra”. Nitra, Slovakia, Sept., 18-20, 2013 (bez numeracji stron).

2.FORNAL – PIENIAK B., BIHUNOVA M. 2013. Natural and cultural evaluation of Lubawa commune for recreation. Mat. Konf. “Enviro Nitra”. Nitra, Slovakia, Sept., 18-20, 2013 (bez numeracji stron).

3.FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., OLLIK M., ZARSKA B., ROSLON-SZERYNKSA E. 2013. The diversity of ancient woody species in urban forest. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013 (bez numeracji stron).

4.FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ZARAS-JANUSZKIEWICZ E., BIHUNOVA M., KACZOROWSKA M. 2013. Ocena walorów krajobrazu gminy Sokoły dla potrzeb kształtowania krajobrazu w aspekcie turystyki [Landscape values assessment of Sokoly commune for tourism]. Mat. Konf. „Krajobraz jako nośnik idei [Landscape as idea carrier]”. Wrocław, Nov., 14-15, 2013: 3.

5.KARACZUN Z.M., 2013: Polskie rolnictwo i ogrodnictwo wobec zmian klimatu [Polish agriculture and horticulture and climate changes]. Mat. Konf. "Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania [Sustainable production of vegetables and medicinal plants – achievements and challenges]". Warszawa, June 20-21,  2013: 40-41.

6.ROSLON-SZERYNSKA E., ZARAS-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B. 2013. Principles of park and Urban forest dendroflora with preffed form sof recreation consistent with the idea of sustainable development. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013 (bez numeracji stron).

7.SALA-REJCZAK K., PADUCH-CICHAL E., LATOCHA P., SZYMCZAK S. 2013. The review of  Actinidia spp. Viruses.  Mat. Konf. “Classical and molecular approaches in plant patogen taxonomy. Workshop: Real-time PCR technique for the detection of the plant viruses”. Warszawa, Sept., 10-11, 2013: 56. 

8.SIKORSKI P., ŻOŁNIERCZUK M., SIKORSKA D., WIERZBA M. 2013. Relacje atrakcyjności krajobrazu a występowanie cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Wigierskim Parku Narodowym. [Relations of attractiveness of the landscape and presence of valuable natural habitats in the Natura 2000 Wigierski National Park]. Mat. Konf. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 [Management of river valleys in Natura 2000 areas]. Warszawa, June, 13-14  2013: (bez numeracji stron).

 

9.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., OLLIK M., ZARSKA B. 2013.The city forest in periurbanisation process as in the invasion gate for synanthropic woody species on example of the process taking place in Młociny park’s flora. Mat. Konf. “Urban forestry in transition”. Tartu, Estonia, Oct., 9-11, 2013: (bez numeracji stron).

10.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B. 2013. Pozostałości osadnictwa holenderskiego jako element „historycznej” zielonej infrastruktury w krajobrazie kulturowym centralnej i północnej części Mazowsza [Remains of the Dutch colonization as an element of historical green infrastructure in cultural landscape of central and northern part of Mazovia ]. Mat. Konf. „Zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury [Application of the green infrastructure concept]”. Warszawa, Dec., 6-7, 2013: 17-18.

11.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., KIJOWSKI R. 2013. Historyczna dendroflora wybranego fragmentu dzieła obronnego Twierdza Warszawa [Historic dedroflora of selected part of Warsaw Citadel Fortifications]. Mat. Konf. „Krajobraz jako nośnik idei [Landscape as idea carrier]”. Wrocław, Nov., 14-15, 2013: 16.

 

Reviews and other publications

1.FORNAL-PIENIAK  B. 2013. Park Karpinek [Karpinek Park]. Ekonatura, 3: 22.

2.KARACZUN Z.M., KASSENBERG A. 2013. Energetyka w perspektywie roku 2050, czyli jak niekorzyść przetworzyć na korzyść [Energy production in year 2050 perspective - how to make disadvantage advantageous]. Przegląd gazowniczy,  2(38): 16-17.

3.LATOCHA P. 2013. Mini kiwi [Hardy kiwifruit]. Działkowiec, 1: 44-45.

4.LATOCHA P. 2013. Ozdobne porzeczki [Ornamental currant]. Działkowiec, 2: 22-23.

5.LATOCHA P. 2013. Żarnowce i szczodrzeńce [Broom plants]. Działkowiec, 3: 18-19.

6.LATOCHA P. 2013. Berberysy [Barberrys]. Działkowiec,  4: 9-10.

7.LATOCHA P. 2013. Wiśnie, czeremchy, migdałki [Cherry, Bird Cherry, Almond]. Zieleń to życie, 01(1): 42-49.

8.LATOCHA P. 2013. 2 w 1 [2 in 1]. Działkowiec, 5: 18-20.

9.LATOCHA P. 2013. Efektowne, ale wymagające [Glamorous but challenging]. Działkowiec, 6: 8-10.

10.LATOCHA P. 2013. Przeboje jesieni [Autumn hits]. Działkowiec, 10: 4-8.

11.LATOCHA P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. I [Hardy kiwifruit – cultivars for amateur and commercial production part I]. Szkółkarstwo, 5: 48-54.

12.LATOCHA P. 2013. Kwiatowe girlandy [Floral garlands]. Działkowiec, 12: 16-17.

13.LATOCHA P. 2013. Aktinidia odmiany do uprawy towarowej i amatorskiej cz. II [Hardy kiwifruit – cultivars for amateur and commercial production part II]. Szkółkarstwo, 6: 44-47.

14.WYSOCKI C. 2013. Opinia w zakresie stanu murawy boiska na stadionie

Zagłębia Lubin w latach 2008-11. [Opinion regarding the state of Zagłębie Lublin stadium turf   in the years of 2008-11]. Sąd Rejonowy w Legnicy, Legnica, 2013: 9pp.

15.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Jadalne kwiaty [Edible flowers]. http://www.eduscienmce.pl/artykuły/jadalne-kwiaty  Retrieved 2013-03-04.

16.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Rośliny z „Avatara” na Ziemi [Plants from „Avatar” on the Earth]. http://www.eduscience.plartykuły/ro%C5%9Bliny-z-avatara-na-ziemi Retrieved 2013-03-15.

17.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Roślinny Feniks [Floral Fenix]. http://www.eduscience.pl/artykuły/ro%C5%9Blinny-feniks  Retrieved 2013-03-19.

18.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Drzewa, które przyciągają pioruny? [Trees that attract lightings?]. http://www.eduscience.pl/aertykuły/drzewa-kt%c3B3re-przyci%C4%85gaj%C48 Retrieved 2013-05-17.

19.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Kamizelka ratunkowa z drzewa [Life jacket from tree]. http://www.eduscience.pl/artykuły/kamizelka-ratunkowa-z-drzewa  Retrieved 2013-05-28.

20.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Zapomniane oblicze pokrzywy [Forgotten  face of the nettle]. http://www.eduscience.pl/artykuły/zapomniane-oblicze-pokrzywy  Retrieved 2013-07-16.

21.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Drzewo światła [The tree of light] http://www.eduscience.pl/artykuły/drzewo-światła  Retrieved 2013-8-30.

22.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Ekologia – orzechy w pralce [Ecology – nuts in washing machine]. http:// www.eduscience.pl/artykuły/ekologia-orzechy-w-pralce Retrieved 2013-11-12.

23.ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2013. Choinka bożonarodzeniowa [Christmas tree]. http://eduscience.pl/aktualności/choinka-bo%C5%BConarodzeniowa  Retrieved  2013-12-20.