Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2014 r.

Książki

 

BOROWSKI J. 2014. Drzewo - budowa i funkcjonowanie [Tree - construction and functioning]. In: Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (eds), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik Praktyka [Trees in the landscape. Practical manual]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2014: 17-26.

BOROWSKI J., LATOCHA P. 2014. Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu [Application of climbing and ground covering plants in landscape architecture]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2014: 167pp.

BOROWSKI J., MOTAS M. 2014. Podstawy pielęgnacji drzew [Basics in tree care]. In: Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (eds), Drzewa w krajobrazie. Podręcznik Praktyka [Trees in the landscape. Practical manual]. Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 2014: 189-219. 

BRIZGA J., BOSQUET N., BURCK J., DYCK-MADSEN S., FEDOROV A.., FINNSSON A., KARACZUN Z.M., KOKORIN A., LAHTVEE V., LUNDBERG F., MARTINSEN T., OLESEN G.B., PUKARINEN M., SENOVA O.,  TCHUPROV V., VAINIUS L. 2014.  The 10 best climate mitigation measures in Northern Europe. AirClim, Göteborg, 2014: 204pp. 

BUKOWSKI M., KARACZUN Z.M. 2014. W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę energetyczno-klimatyczną UE jako wsparcie rozwoju Polski do 2030 roku [Polish interest. How to use UE energo-climatic policy as the support of Polish development up to 2030]. InE, WISE, Warszawa, 2014: 44pp.

KARACZUN Z.M., REHM M., 2014: Po co nam energetyka obywatelska [Why citizens energy]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 7-10

KASSENBERG A., KARACZUN Z.M., 2014: Energetyka rozproszona jako element niskoemisyjnej transformacji w Polsce [Decentralised energy production as the element of  low emission transformation in Poland]  In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 17-32

LATOCHA P. 2014. Systematik und Geschichte der Kiwikultur, die Kiwibeere im Jahreslauf, Kiwibeeren – kleine „Vitalstoffbomben” für die Gesundheit, Auswahl von Sorten/Selektionen und Ziel künftiger Züchtung in Warschau [Systematics and cultivation history of kiwifruit/kiwiberry phenology/pro-healthy value of kiwiberry fruit/choice of cultivars/results and main goal of kiwiberry breeding and selection in Warsaw]. In: Fortak S. (ed.), Pomologenverein Jahrbuch [Annals of Pomological Society], 2014. Pomologen-Verein, Germany, 2014: 10-30. 

OBIDOSKA G., ŻARSKA B.  2014.  Środowiskowe skutki zanieczyszczeń związanych z energetyką opartą na spalaniu paliw kopalnych [Environmental consequences of pollution connected with energy production based on fossil fuels combustion]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 61-69

REHM M., KARACZUN Z.M., 2014. Spółdzielnie energetyczne w Niemczech [Energy cooperatives in Germany].  In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 97 - 101

SIKORSKI P., PARAFJAŃCZUK S., WIERZBA M., SIKORSKA D., BOROWSKI J., VITASOVIĆ KOSIĆ I. 2014. Zjawisko nielegalnej dyspersji w lasach łęgowych w warunkach dużej presji Turystycznej [Off trail activity in riparian forests under high touristic pressure]. In: Kałuża T. (ed.), Problemy gospodarowania wodą na terenach leśnych, zurbanizowanych i niezurbanizowanych [Problems water management in forested urban and rural areas]. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2014: 154-172

 

WIERZBA M., JASTRZĘBSKI P., SIKORSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza [Melchior Wańkowicz kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 8-97.

WIERZBA M., SIKORSKI P., JASTRZĘBSKI P., PAWLICKI R., KRYŃSKI K., URBANEK A., PAWLONKA A., OBŁOZA P., WYSOKIŃSKA U. 2014. Szlak kajakowy Michała Kajki [Michał Kajka kayak route]. In: Sikorski P., Wierzba M. (eds),  Turystyka – odwiedzamy urzekające regiony [Tourism – visiting charming regions]. Mazurskie Morze, Orzysz, 2014: 98-149.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B. ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Landscape protection and planning: selected issues. Wyd. SGGW, Warszawa, 2014: 228pp.

ŻARSKA B., OBIDOSKA G., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014: Wykorzystanie energii odnawialnej a ochrona krajobrazu [Use of renewable energy and landscape protection]. In: Karaczun  Z.M. (ed.),  Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty [Citizens energy in Poland and Germany. Own sources, lowest costs].  Wyd. SGGW, Warszawa, 2014 : 70-79

 

Artykuły

BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., SWOCZYNA T. 2014. Manifestations caused by salt aerosol on shoots and buds of street side limes. Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:: 3-6.

 

FORNAL-PIENIAK B.  2013. Diversity of flora in historical parks the example of Sokolow Podlaski Region in Poland. Folia Oecologia, 40 (2): 170-175

FORNAL-PIENIAK B. OLLIK M., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B. 2014. Diversity of ancient woody species in urban forests. Folia Forestalia Polonica, 56(2): 116-117.

FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B. 2014. Metody waloryzacji krajobrazowej na potrzeby turystyki i rekreacji [Methods of landscape evaluation  for tourism and recreation]. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus,  13(2): 3-9.

FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B., KACZOROWSKA M., BIHUNOVA M. 2014. Ocena walorów krajobrazu gminy Sokoły dla potrzeb kształtowania krajobrazu w aspekcie turystyki [Landscape values evaluation of Sokołów district for landscape shaping focused on tourism aspects].                            In:  Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (eds.), Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne [Landscape as a vehicle of ideas: an analytical approach]. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2014: 251-259.

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B. 2014. Evaluation of vegetation as useful methos of classification of trees values in agricultural landscape. Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:  100-103

 

INGRAM J., MILLS J., FRELIH-LARSEN A., MCKENNA D., MERANTE P., RINGROSE S., MOLNAR A., SÁNCHEZ B., BAHADUR GHALEY B., KARACZUN Z.M. 2014. Managing Soil Organic Carbon. A Farm Perspective. EuroChoice, 13(2): 12–19.

 

KORZENIECKA M., LATOCHA P. 2014. Wykorzystanie mikoryzy do ograniczenia zjawiska zamierania nowosadzonych drzew ulicznych [The use of mycorrhizae to reduce the incidence of dying the new planted street trees]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 39-42.

OBIDOSKA G., LICHMIRA K., 2013: Assessment of the toxicity and genotoxicity of Vistula river water at selected points in Warsaw using Allium test. Ann. Warsaw. Univ.  Life Sci.- SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.) 34: 45-50. 

ROSŁON-SZERYŃSKA E., SIKORSKI P., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. The effectiveness of the Visual method of hazard tree assessment (WID metod) in the management of urban trees. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 88-92

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., PIETKIEWICZ S., KALAJI H.M., 2014. Growth and physiological performance of young urban trees of eight taxa in Warsaw. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 15-19.

 

SZULCZEWSKA B., GIEDYCH R., BOROWSKI J., KUCHCIK M., SIKORSKI P., MAZURKIEWICZ A., STAŃCZYK T. 2014. How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. Land Use Policy, 38: 330-345.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Rola lasu w leczeniu stresu i profilaktyki chorób cywilizacyjnych [The role of the forest in the treatment of stress and prevention of diseases of civilization ]. In: Gwiazdowicz D. (ed.), Las i zdrowie [Forest and health]. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań, 2014: 128-151.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.  ŻARSKA B. 2014. Układ zagrody holenderskiej na przykładzie środkowego Mazowsza [The Dutch homestead order on example of central Mazovia]. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus,  13(1): 97-109.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B. ŻARSKA B., KIJEWSKI R. 2014. Historyczna dendroflora wybranego fragmentu dzieła obronnego Twierdza Warszawa [Historical 

flora of selected fragment of Twierdza Warszawa fortification]. In: Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (eds.), Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne [Landscape as a vehicle of ideas: an analytical approach]. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2014: 125-143.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., 2014. Tree in Teodor Talowski’s and Friedensreich Hundertwasser’s organic architecture. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014: 164-168.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014.  Phenological observation of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle AT different urban areas. In: Raček M., (ed.), Plants in urban areas and landscape. Proceedings of scientific papers, Slovak University of Agriculture, Nitra, 2014:  34-38

 

Abstracts

COSSIO F., DEBERSAQUES F., LATOCHA P. 2014. Kiwiberry (Actinidia arguta): new perspectives for a great future. Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: 82.

DEBERSAQUES F.,. MEKERS O., DECORTE, J., Van LABEKE M.C., LATOCHA P., SCHOEDL-HUMMEL K. 2014. Challenges faced by a commercial kiwiberry (Actinidia arguta Planch.) production.  Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: 25.

 

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., 2014. Lasy miejskie jako zielone wyspy w krajobrazie miasta. [Urban forests as a green island in the landscape of the city] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 33.

FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., 2014. Zróżnicowanie szaty roślinnej wzdłuż torów kolejowych i opracowanie wskazań do jej kształtowania na przykładzie dworca PKP w Pruszkowie [Diversity of vegetation along the railroad and formulated directions for shaping vegetation on example of Pruszkow railway station]. Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 10.

FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Biotic and abiotic values of Gromnik commune for sustainable tourism development. Mat. Konf. “Sustainable rural development in peripheral regions”. Zwierzyniec, July, 10-12, 2014: (bez numeracji stron).

FORNAL-PIENIAK B., ŻOŁNIERCZUK M. 2014.  External anthropogenic impact for vegetation in manor parks (Poland). Mat. Konf. “Landscape transformations”. Prague, Czech Rep., Oct., 17, 2014: (bez numeracji stron)

 

GASEK A., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Edukacja ekologiczna nad Wisłą. [Environmental education on the Vistula river] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 36-37.

GAZGALIDIS E., KABA J., OBIDOSKA G., 2014. A case of bracken fern poisoning in calves. Mat. Konf. “XIV Middle European Buiatrics Congress”. Warsaw, May, 25-27, 2014: 121.

LATOCHA P. , DEBERSAQUES F., DECORTE J. 2014. Varietal differences in mineral composition of kiwiberry (Actinidia arguta). Mat. Konf. VIII International Symposium on Kiwifruit, ISHS. Dujiangyan City, Chengdu, China, Sept., 18-22, 2014: P-024.

ROSŁON-SZERYŃSKA E., KIMBAR R., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najczęstsze czynniki i charakter uszkodzeń lipy drobnolistnej rosnącej w warunkach miejskich. [The most common factors and the nature of the damage to the small-leaved lime growing in urban] Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 17.

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., BOGUCKA M., URBAŃSKA A. 2014. Wzrost młodych drzew przyulicznych lipy holenderskiej (Tilia×europaea- ‘Pallida’) w Warszawie [Growth of young street trees of linden (Tilia × europaea 'Pallida') in Warsaw]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 69-70.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E, ŻARSKA B. ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B. 2014. Strongholds in the Historic Landscape on the example of the Warsaw Fortification Region. Mat. Konf. “Urban Cultural Landscape: Past, Present, Future”.  Teheran, Iran, Nov., 17, 2014: (bez numeracji stron)

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.,  OLLIK M.,  ŻARSKA B. 2014. The role of the remains of the Dutch settlements in the rural landscape of Mazovia. Mat. Konf.  “Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature”. Antalya, Turkey, Oct., 23-25, 2014: 86.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B.,  OLLIK M.,  ŻARSKA B. 2014: The remains of the medieval fortified settlements in shaping the identity of the cultural landscape in the example strongholds of selected parts of Mazovia. Mat. Konf.  “Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature”. Antalya, Turkey, Oct., 23-25, 2014:  74

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., JELENIEWICZ M.,. 2014. Zadrzewienia w krajobrazie warownym na przykładzie fragmentu twierdzy warszawa – Fortu Bemowo. [Plantings in the landscape on the example of a fortified stronghold fragment Warsaw - Fort Bemowo]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 71.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., FORNAL-PIENIAK B., ŻARSKA B., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014. Zmiany przebiegu faz fenologicznych na przykładzie wybranych inwazyjnych gatunków drzew obcego pochodzenia  [The changes in phenological phases based on selected invasive tree species of foreign origin]. Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 21.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSDKA B., FORNAL PIENIAK B., GASEK A., ROMANIAK O., KLONOWSKA M., ROSLON-SZERYŃSKA E., 2014. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach miejskich Warszawy [Trees and shrubs of foreign origin in Warsaw urban forests] Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 73.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., DŁUGOWSKA M., 2014. Drzewo w krajobrazie dawnych wsi osadników holenderskich na przykładzie ziemi mazowieckiej. [Tree in the landscape of ancient village on the example of Dutch settlers land of Mazovia]. Mat. Konf. “Drzewa w cieniu człowieka [Trees in human’s shade]”. Warszawa, Sept., 19-21, 2014: 72.

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ROMANIAK O., ROSŁON-SZERYŃSKA E., 2014. Najczęściej spotykane inwazyjne gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia w Warszawie [The most common invasive species of trees and shrubs of foreign origin in Warsaw] Mat. Konf. „Problems of plants protection in urban areas”.  Pawłowice, June, 11-12, 2014: 22.

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Obszary wskazane do zalesienia i obszary wyłączone z zalesienia; wybrane aspekty związane z ochroną krajobrazu [Areas designated for afforestation and areas excluded from afforestations – selected aspects related to the protection of landscape]. Mat. Konf. “Ekologiczne znaczenie zalesień [Ecological importance of afforestations]”. Toruń, June, 27-28, 2014: 43. 

ŻARSKA B., FORNAL-PIENIAK B., ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Shaping the landscape of rural communes in the aspect of green infrastructure. Mat. Konf. “Sustainable rural development in peripheral regions”. Zwierzyniec, July, 10-12, 2014: (bez numeracji stron).

ŻOŁNIERCZUK M., FORNAL-PIENIAK B., 2014. Participatory budget - tool for community dialogue with officials. Mat. Konf. “Landscape transformations”. Prague, Czech Rep., Oct., 17, 2014: (bez numeracji stron)

 

Reviews and other publications

BOROWSKI J. 2014. Warte uwagi drzewa przyuliczne [Noteworthy street trees].  Zieleń miejska, 7-8 (87-88): 55-58.

KARACZUN Z.M. 2014. Zmiany klimatu cz. 1[Climate changes part 1]. Działkowiec, 1: 37.

KARACZUN Z.M. 2014. Zmiany klimatu cz. 2. [Climate changes part 2]. Działkowiec, 2: 37.

LATOCHA P. 2014. Kiwiberry varieties for  professionals and hobbyists. European Fruit Magazine, 10: 18-22. 

LATOCHA P. 2014.  Ze złotem w nazwie [Gold in the name]. Działkowiec, 3: 22-23.

LATOCHA P. 2014.  Czas na aktinidię [Time for kiwiberry]. Truskawka, malina, jagody, 3: 24-26.

LATOCHA P. 2014.  W wersji mini [In mini size]. Działkowiec, 5: 13-15.

LATOCHA P. 2014.  Rozmnażanie aktinidii ostrolistnej [Kiwiberry propagation]. Szkółkarstwo, 3: 56-59.

LATOCHA P. 2014.  Krzewy późnego lata [Late summer shrubs]. Działkowiec, 8: 14-15.

LATOCHA P. 2014.  Żywopłoty i szpalery [Hedges and rows]. Mój ogródek, 6: 11-13. 

LATOCHA P 2014.  Trzmieliny jak malowane [Euonymus as painted]. Działkowiec, 10:  9-10

LATOCHA P. 2014.  Jaśminy i Jaśminowce [Jasmines and mock-oranges]. Działkowiec, 11: 16-17.

LATOCHA P. 2014.  Miłorząb – żywa skamielina [Ginkgo – the living fossil]. Działkowiec, 12: 11.

LATOCHA P.  2014.  Mini kiwi [Kiwiberry]. Mój Ogródek, 9: 30-31. 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najcięższe i najlżejsze drewno świata [The heaviest and lightest wood in the world] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/187, 6 lutego 2014, 14:12 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Senior polskich drzew [Senior of Polish trees] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/211, 18 marca 2014, 15:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej trująca roślina świata [The most poisonous plant in the world] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/201, 25 marca 2014, 11:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Banki witaminy C – jagody Goji, owoc camu camu, śliwka kakadu, owoc dzikiej róży [Banks vitamin C - Goji berries, camu camu fruit, plum Kakadu, rose hip] http://www.eduscience.pl/artykuły/banki-witaminy-c-jagody-goji-owoc-camu-camu-%C5%9Bliwka-kakadu-owoc-dzikiej-r%C3%B3%C5%BCy, 30 marca 2014, 17:30

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Muzykalne rośliny [Musical plants], http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/202, 1 kwietnia 2014, 12:15

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej parząca roślina świata [The most stinging plant World] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/203 8 kwietnia 2014, 11:20 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najbardziej trujące zwierzę [The most poisonous animal] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/204 15 kwietnia 2014, 11:23 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Kilka słów o przyrodniczych i innych symbolach wielkanocnych [A few words about natural and other symbols of Easter] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/238 17 kwietnia 2014, 10:07 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Superślimak – roślina i zwierzę w jednym [Super snail - plant and animal in one] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/205 22 kwietnia 2014, 11:28 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Diabelskie rośliny [Devil plants] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/206 29 kwietnia 2014, 11:49 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Roślina, która tak szybko rośnie, że widać „gołym” okiem. [The plant, which grows so fast that it is seen with "naked" eye] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/214 29 maja 2014, 14:00 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo bestia [Beast tree] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/208. 11 czerwca 2014, 12:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo armatnie [Cannon tree] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/209. 1 8 czerwca 2014, 12:19

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Bezcenne pachnidło [Priceless perfume] 25 czerwca 2014, 14:15 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/210

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drewno na wagę złota – drewno agarowe [Wood at a premium - agar wood] 14 lipca 2014, 12:06 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/212

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Hydra afrykańska – najdziwniejsza roślina świata [African Hydra - the most strange plant of World] 23 lipca 2014, 11:56 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/207

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Czy banany rosną na drzewach? [Are bananas growing on trees] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/217 6 sierpnia 2014, 15:08 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Chleb świętojański [Carob] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/21520 sierpnia 2014, 14:45 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Ręka Buddy [Budda’s hand] 3 września 2014, 16:05 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/221

 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E. 2014. Żywe drapacze chmur [Vivid skyscrapers] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/23210 września 2014, 15:01 

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Jak duży może być kwiat? [What size a flower can achieve] 17 września 2014, 12:40 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/233

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Niezwykły świat glonów [Amazing world of algae] 24 września 201, 13:36 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/234

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Paprocie drzewiaste [The tree ferns] 1 października 2014, 14:24 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/235

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Jak duże mogą być rośliny zielne? [How big can herbaceous plants be] 8 października 2014, 15:23 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/244

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014 Superszybkie rośliny – pnącza [Superfast plants – climbers] 15 października 2014, 20:01 http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/245

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014 Cykas - zaskakująca roślina doniczkowa [Cykas - surprising potted plant] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/229 2 2 października 2014, 12:46

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Zegary kwiatowe [Flower watches] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/247. 29 października 2014, 12:00

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Drzewo o najgrubszym pniu [Tree with the thickest trunk] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/228. 5 listopada 2014, 16:00

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Rośliny we wszystkich kolorach tęczy – jednocześnie…czy to możliwe? [Plants in all colors of the rainbow - at the same time ... is it possible?] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/21319 listopada 2014, 14:21

ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ E., 2014. Najdroższa kawa świata – Kopi Luwak [The most expensive coffee in the world - Kopi Luwak] http://www.eduscience.pl/blogi/zadziwiaj%C4%85ca-przyroda/wpis/216, 11 grudnia 2014, 14:56

ŻOŁNIERCZUK M., 2014. Ucząc bawią, nowoczesne place zabaw [Learning fun, modern playgrounds]. Zieleń to życie, 5(13): 43-45.