Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2009 r.

 

książki

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2009: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa: 1-498

 

artykuły

BOROWSKI J., ŁOBODA T., PIETKIEWICZ S. 2009: Photosynthetic rates and water use efficiencies in three climber species grown in different exposures at urban and suburban sites, Dendrobiology 62: 55–61.
FORNAL - PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Diversity of ancient forest plant species in country parks. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30: 201-205.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Typy parków wiejskich w krajobrazie rolniczym na przykładzie Krainy Kotlina Sandomierska. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9: 2 (26) 51-57.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Przekształcenia szaty roślinnej parków wiejskich w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus, 8 (1-2) 23-31.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne warstwy ziół parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus 8 (1-2) 32-42.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zróżnicowanie florystyczno-fitosocjologiczne warstwy ziół parków w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Scientarium Formatio Circumiectes. 8 (1-2): 3-12.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska abiotycznego parków wiejskich Krainy Kotlina Sandomierska. Acta Scientarium Polonorum Formatio Circumiectus 8 (1-2) 55-62.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych do oceny abiotycznego środowiska parków wiejskich w Kotlinie Sandomierskiej. Acta Sci. Formatio Circumiectes. 8 (1-2): 13-26.
FORNAL- PIENIAK B., KOSEWSKA M. 2009: Walory środowiska kulturowego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie gmin Gromnik i Ciężkowice. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11 4 (23): 180-186.
FORNAL- PIENIAK B., WYSOCKI CZ. 2009: Diversity of ancient forest plant species In country parks. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30: 201-205.
INDEKA L., KARACZUN Z., OBIDOSKA G. 2009: Soil concentration of selected polycyclic aromatic hydrocarbons around the Petrochemical Plant in Płock in 1987-2006. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Land Reclam 41: 11-17.
KARACZUN Z., OBIDOSKA G. INDEKA L., 2008: Evaluation of the effectof proecological investments in petrochemical plant in Płock on heavy metal content in soils and agricultural products in the vicinity area. Ecological Chemistry and Engineering 15: 31-36.
KOSEWSKA M., FORNAL- PIENIAK B. 2009: Turystyka dla wybranych - możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na terenie polskich parków narodowych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11 4 (23): 299-306.
KOSEWSKA M., WYSOCKI CZ 2009: Możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na przykładzie parków i skwerów Warszawy. Nauka Przyr. Technol., 3. 1: 1-10. (www.npt.up-poznan.net)
LATOCHA P., CIECHOCIŃSKA M. PIETKIEWICZ ST., KALAJI M.H. 2009: Preliminary assessment of Vapor Gard® on Actinidia arguta physiological condition in drought stress. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30:149 – 160. [PDF]
ŁUKASZEWSKA P., WYSOCKI CZ. 2009: Waloryzacja fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego, [w:] Balon J., Jodłowski M. (red.), Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, str. 181-190.
OBIDOSKA G., SEMENOWICZ E. 2009: Phytotoxicity of agriculturally used soils in the vicinity of Płock petrochemical plant Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 41: 11-17.
SWOCZYNA T., BOROWSKI J., ZAMBRZYCKA A. 2009: Phenological reactions of young streetside trees of Ginkgo biloba L. in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Horticulture and Landscape Architecture, 30: 161-171.
WYSOCKI CZ. 2008: Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności. Nauka Przyroda Technologie, 2 (4): 1-10. www.npt.up-poznan.net
ŻARSKA B. 2009: Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Nauka Przyroda Technologie 3 (1): 1-8.
ŻARSKA B. 2008: Ochrona struktury i funkcjonowania krajobrazów szczególnie cennych przyrodniczo. W: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy ekologii krajobrazu Chmielewski T.J. - red. 21(6): 45-60.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Tagashira Norikazu, Hoshi Y., Yagi K., Plader W., Malepszy S. 2009. Cytogenetic comparison among three cultivars of cucumber (Cucumis sativus L.) by using post-heated DAPI band, 45S and 5S rDNA sites. Chromosome Botany 4:19-23.