Katedra Ochrony Środowiska

Wykaz prac opublikowanych w 2008 r.

książki

BOROWSKI J. 2008: Wzrost rodzimych drzew przy ulicach Warszawy. Wyd. SGGW. Warszawa. [PDF]

LATOCHA P., KRUPA T. 2008: Effect of CPPU application on fruit development and quality of different Actinidia genotypes. Sadowski A. (red.) Biostimulators in modern agriculture. Field crops. Published by the Editorial House Wieś Jutra. Warszawa: 60-67 [PDF]

 

artykuły

LATOCHA P. 2008: Frost resistance and spring frost sensibility of a few cultivars
of Actinidia grown in Central Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture 29: 111–120 [PDF]

LATOCHA P., KRÓLIKOWSKA K. 2008: The observation of frost resistance and growth rate of some
chosen ground cover shrubs in street conditions in Warsaw. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Horticulture and Landscape Architecture 29: 121–130 [PDF]
LATOCHA P., KRUPA T. 2008: The mineral composition of new genotypes of hardy kiwifruit
(Actinidia Lindl.) bred at SGGW. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture 29: 105–110 [PDF]
KRUPA T., LATOCHA P. 2008: Aktinidia - alternatywna roślina dIa mniejszych plantacji. Czynniki wp|ywające na p|onowanie ijakoŚc owoców roś|in sadowniczych 7: 117-125 [PDF]

WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P. SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych -- cz. 1. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2)
WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P. SIKORSKI P. 2008: Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych -- cz. 2. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2)
SIKORSKA D., SIKORSKI P., WIERZBA M. 2008: Ancient forest species In tree stands of different age as indicators of the continuity of forest habitat. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW (Horticulture and Landscape Architecture 29: 155-162 [PDF]
SZWED W., SIKORSKI P., RODZIEWICZ A., WIERZBA M. 2008: Parki wiejskie ostoją gatunków leśnych Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Mat. Zjazdu sekcji Dendrologicznej PTB. Szklarska Poręba 25-27.06.2008: 275-286 [PDF]
SIKORSKI P., JACKOWIAK K., SZUMACHER I. 2008: InterdIsciplinary environmental studies in urban park as a basis for their sustainable management. Miscellanea Geographica 13: 11-20 [PDF]

WIERZBA M., MARCINIUK P., SIKORSKI P., KURACH M. 2008: Charakterystyka flory naczyniowej rezerwatu "Mokry Jegiel" i jego otoczenia [Vascular flora of "Mokry Jegiel" reserve]. Parki Nar. Rezerw. Przyr. 27: 33-52. [PDF]

SWOCZYNA T., BOROWSKI J., SKALMIERSKA G., 2008. Grusza drobnoowocowa (Pyrus calleryana Decne ‘Chanticleer’) - nowe drzewo ozdobne w krajobrazie miejskim Warszawy [Callery pear (Pyrus calleryana Decne ‘Chanticleer’) - a new ornamental tree in Warsaw urban landscape]. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Mat. Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, Szklarska Poręba, 25-27 czerwca 2008. Red. W. Danielewicz, Poznań: 267-273.