Katedra Ochrony Środowiska

Seminarium katedralne 18 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na seminarium katedralne na temat: Roślinność na terenach miejskich i w krajobrazie - aktualne kierunki badań w ośrodkach naukowych Słowacji, Czech, Austrii, Węgier i Polski.

Referują: dr hab. Jacek Borowski, prof. SGGW, dr inż. Tatiana Swoczyna, dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz